Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.tolieyulie.pl

1.   Definicje.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.tolieyulie.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

1.   Sprzedawca – Studio Mono Bartosz Stelmaszyk, ul. Ogrodowa 14B  61-821 Poznań, NIP 6482535055, REGON 300883190, e-mail: tolie.yulie@gmail.com ;

2.   Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.tolieyulie.pl oraz jej podstronach;

3.   Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w sklepie lub bez zakładania konta w sklepie złożyła zamówienie. Pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada konta i jest w trakcie składania zamówienia;

4.   Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;

2.   Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im:

1.   Zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu w cenach podanych na odpowiednich podstronach sklepu.

2.   Treści prezentowane na stronach sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

3.   Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu są wyrażone w złotych polskich  i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

4.   Dokonanie zakupu w sklepie następuje bez zakładania konta.

5.   Do korzystania ze sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

6.   Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityka Prywatności i Polityka cookies.

3.   Zamówienie.

1.   Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.   Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.   W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

4.   Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

5.   Klient powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.

6.   Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Do zapłaty” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę dostawy.

7.   Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności. W rubryce „do zapłaty” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru oraz koszty dostawy. Należy nacisnąć przycisk „Kontynuuj”, podać potrzebne do realizacji zamówienia dane adresowe.

8.   Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

9.  W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

10.  Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, płatność online.

11.  Sposób dostawy: przesyłka kurierska.

12.  Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy znajdują się w zakładce „Sposób dostawy”.

13.  Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

14.  Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy pokryje Sprzedawca.

15.  Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie pod zakładką  „Adres dostawy” rubryki czy do zamówienia dołączona ma być faktura zamiast paragonu.

16.  W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

5.   Zwroty i reklamacje.

1.   Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wypełnienie, wydrukowanie i dołączenie wraz z dowodem zakupu jakim jest paragon lub faktura, formularza zwrotu wg standardowego wzoru.

3.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanych rzeczy. Sklep dokona zwrotu płatności przelewem na konto Klienta.

5.   Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

6.   Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.   Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.   Sprzedawca informuje, że Klient ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

9.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, lub adres mailowy.

10.   W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

11.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

  • Postanowienia końcowe.

1.   W trakcie korzystania ze sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści  o charakterze bezprawnym.

2.   Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

3.   Regulamin jest dostępny u Sprzedawcy oraz na stronie www.tolieyulie.pl

 

 

 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.